PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

W przypadku jakichkolwiek obaw lub skarg dotyczących możliwego naruszenia praw własności intelektualnej, prosimy o wypełnienie poniższego formularza, aby w sposób szczególny zidentyfikować prawa, które rzekomo zostały naruszone, oraz oskarżony produkt (produkty).